7.9.2.2. Synchronous OptionsΒΆ

The following table lists the built in GEL functions and whether they are synchronous or asynchronous from GEL.

GEL Function

GEL_AddInputFile

GEL_AddOutputFile

GEL_AdvancedReset

GEL_Animate

GEL_AsmStepInto

GEL_AsmStepIntoBackwa rds

GEL_AsmStepIntoBackwa rds

GEL_AsmStepOver

GEL_BreakPtAdd

GEL_BreakPtDel

GEL_BreakPtDisable

GEL_BreakPtReset

GEL_CancelTimer

GEL_ClearProfileConfi guration

GEL_DisableRealtime

GEL_DriverString

GEL_EnableClock

GEL_EnableRealtime

GEL_EvalOnTarget

GEL_GetBoolDriverProp erty

GEL_GetNumericDriverP roperty

GEL_GetStringDriverPr operty

GEL_GetBoolTargetDbPr operty

GEL_GetNumericTargetD bProperty

GEL_GetStringTargetDb Property

GEL_Go

GEL_Halt

GEL_HWBreakPtAdd

GEL_HWBreakPtDel

GEL_HWBreakPtDisable

GEL_HWBreakPtReset

GEL_IgNoreUnkNownHalt s

GEL_IsConnected

GEL_IsHalted

GEL_IsInRealtimeMode

GEL_Load

GEL_LoadGel

GEL_LoadProfileConfig uration

GEL_LowPowerRun

GEL_MapAdd

GEL_MapAddStr

GEL_MapDelete

GEL_MapOff

GEL_MapOn

GEL_MapReset

GEL_MemoryFill

GEL_MemoryLoad

GEL_MemorySave

GEL_PatchAssembly

GEL_PinConnect

GEL_PinDisconnect

GEL_PortConnect

GEL_PortDisconnect

GEL_ProbePtAdd

GEL_ProbePtDel

GEL_ProbePtDisable

GEL_ProbePtReset

GEL_ReConnect

GEL_RefreshWindows

GEL_RemoveDebugState

GEL_RemoveInputFile

GEL_RemoveOutputFile

GEL_Reset

GEL_Restart

GEL_RestoreDebugState

GEL_Run

GEL_RunBackwards

GEL_RunF

GEL_SetBlockResetMode

GEL_SetSimMode

GEL_SetStatusInterval

GEL_SetTimer

GEL_SetWaitInResetMod e

GEL_SharedMemHaltOnSt epOff

GEL_SharedMemHaltOnSt epOn

GEL_SharedMemHaltOnWr iteOff

GEL_SharedMemHaltOnWr iteOn

GEL_SrcStepInto

GEL_SrcStepIntoBackwa rds

GEL_SrcStepOver

GEL_StepInto

GEL_StepOut

GEL_StepOver

GEL_StrCat

GEL_StrLen

GEL_SubStr

GEL_SymbolAdd

GEL_SymbolAddRel

GEL_SymbolDisable

GEL_SymbolEnable

GEL_SymbolHideSection

GEL_SymbolLoad

GEL_SymbolLoadRel

GEL_SymbolRemove

GEL_SymbolShowSection

GEL_SyncHalt

GEL_SyncRun

GEL_SyncStepInto

GEL_SyncStepOut

GEL_SyncStepOver

GEL_System

GEL_TargetTextOut

GEL_TextOut

GEL_UnloadAllSymbols

GEL_UnloadGel

GEL_UnloadAllGels

GEL_XMDef

GEL_XMOff

GEL_XMOn

Synchronous from GEL

Yes

Yes

No

No

No

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

Yes

Yes

No

Yes

Yes (only if location given)

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

Yes

Yes

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Yes

Yes

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Completely Synchronous

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Yes

Yes

No

Yes

No

No

Yes

Yes (only if location given)

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

No

Yes

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No

No

Yes

No

No

Yes

Yes

No

No

No

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Yes

Yes

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes